NAKUPINA ČAĐE MOŽE UZROKOVATI KVAR NA EGR VENTILU

NAKUPINA ČAĐE MOŽE UZROKOVATI KVAR NA EGR VENTILU
NAKUPINA ČAĐE MOŽE UZROKOVATI KVAR NA EGR VENTILU

Kada motor nepravilno radi, gubi snagu, povremeno trza, a na ispuhu je primjetna prekomjerna količina crnog dima - simptomi su koji upućuju na mogući kvar ventila EGR, tj. probleme u sustavu za recirkulaciju ispušnih plinova.

Razlog za povrat dijela ispušnih plinova u ciklus rada motora je snižavanje temperatura izgaranja i dodatnog sagorijevanja čestica čime se smanjuje potrošnja, ali i količina kancerogenih dušičnih oksida u ispuhu. Uz vibracije i gubitak snage motora, jedan od vidljivih znakova kvara na ventilu ERG je plavkasta boja boje kućišta ventila. Posebno česti su kvarovi kod malih dizelskih automobila koji se većinom koristite u gradu, na relacijama koje su često hladna i kratka vožnja, a negativno utječu na rad sustava recirkuliranja plinova.

No, postoje i drugi razlozi kao što je neadekvatno ulje ili njegova premala količina, potrošene košuljice cilindara ili prstenovi klipova, zbog čega dolazi do prodora ulja u komoru za sagorijevanje. Kvar mogu izazvati i pohabane vodilice ventila, neispravan odušak uljnog korita ili turbopunjača, te uporaba goriva koje sadrži preveliku količinu sumpora.

Kvar na ventilu ne znači odmah kupovinu novog ventila, a u većini slučajeva problem se može riješiti čišćenjem, a dobro obavljen posao jamči rezultat usporediv s novim ventilom. Ukoliko je ipak došlo do oštećenja elektromotora koji pokreće ventil, jedino rješenje je zamjena. Čišćenjem čađe na mehaničkom dijelu, ventil se vraća u život, no ako je kvar na elektronskom sklopu neophodna je zamjena.

Učestale vožnje na kratkim relacijama, previsoka razina ili neadekvatno ulje u motoru, istrošene karike, te prisutnost sumpora u gorivu, najčešći su uzroci začepljenja ERG ventila.